การอนุรักษ์พลังงานแนวทางเพื่อการสร้างอนาคตสีเขียวถึงคนรุ่นหลัง

การอนุรักษ์พลังงานแนวทางเพื่อการสร้างอนาคตสีเขียวถึงคนรุ่นหลัง

ประเทศไทยนั้นมีการให้ความรู้ และรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การสอนในโรงเรียน การจัดกิจกรรมตามอีเว้นท์ต่างๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ไปตามสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานในความหมายเชิงลึกจริงๆ แล้วนั้นคือ การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในขณะเดียวกันต้องส่งผลเสียที่กระทบถึงธรรมชาติน้อยที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันนี้ ทรัพยากรที่เป็นแหล่งพลังงานทางธรรมชาตินั้นถูกทำลายไปมากมายด้วยฝีมือของมนุษย์ที่หาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตนเอง อาทิ แหล่งขุดเจาะน้ำมัน แหล่งก๊าซจากธรรมชาติ เหมืองถ่านหิน ซึ่งแหล่งพลังงานเหล่านี้ถือเป็นแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองทั้งสิ้นนั่นหมายถึงการใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งทางแก้ไขปัญหาตอนนี้อาจจะยังไม่สายเกินไปหากพวกเรารู้จักร่วมมือร่วมใจกันใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานให้คงเหลือไว้มากพอที่จะส่งต่อไปถึงกลุ่มคนรุ่นหลัง

วางแผน สอดส่อง และดูแลแหล่งพลังงาน

นอกจากการใช้พลังงานให้หมดไปในแต่ละวันแล้ว ทุกๆ คนควรที่จะรู้จักวางแผนการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้น อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตน ซึ่งนอกจากการวางแผนแล้ว การสอดส่องดูแลข้าวเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังถือเป็นการช่วยประหยัดได้อีกทางหนึ่งเพราะหากสิ่งของเกิดชำรุดและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ก็จะสามารถลดการสูญเสียพลังงาน และไม่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเปล่าๆ ไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

การอนุรักษ์พลังงานด้วยพลังงานทดแทน

เราสามารถปลูกสร้างจิตสำนึก และให้ความรู้แก่ทุกๆคน ในการเลือกใช้พลังงานทดแทนมาขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ได้ เพราะการใช้พลังงานทดแทนนั้นไม่มีวันหมดไป โดยเฉพาะพลังงานที่ได้รับจากธรรมชาติ เช่น  เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 อาทิ หลอดประหยัดไฟ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายส่วนของค่าไฟได้ด้วย

การหมุนเวียนนำของกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

วิธียอดฮิตที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น คือการนำสิ่งของมาออกแบบด้วยดีไซน์ที่สวยงาม และนำกลับมาใช้ใหม่ อาจจะฟังดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานโดยตรง แต่นี่คือการอนุรักษ์พลังงานทางอ้อมที่ได้ผลตอบรับดีที่สุด เพราะคนรุ่นใหม่นี้เริ่มหันมานิยมสิ่งของประดิษฐ์ทำมือมากยิ่งขึ้นเช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต้น เพื่อเป็นการลดการทิ้งขยะที่ไม่จำเป็น พร้อมหมุนเวียนนำเอาสิ่งของมาผลิตใหม่อีกครั้งแบบประหยัดวัสดุต้นทุนอีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย